معنی و ترجمه کلمه عدم تکامل به انگلیسی عدم تکامل یعنی چه

عدم تکامل

abortion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها