معنی و ترجمه کلمه عدم حساسیت به انگلیسی عدم حساسیت یعنی چه

عدم حساسیت

hyposensitize
impassibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها