معنی و ترجمه کلمه عدم ربط به انگلیسی عدم ربط یعنی چه

عدم ربط

disconformity
incoherence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها