معنی و ترجمه کلمه عدم رشد فکرى به انگلیسی عدم رشد فکرى یعنی چه

عدم رشد فکرى

retardation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها