معنی و ترجمه کلمه عدم رعایت آئین معاشرت به انگلیسی عدم رعایت آئین معاشرت یعنی چه

عدم رعایت آئین معاشرت

indecorum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها