معنی و ترجمه کلمه عدم رعایت آداب و رسوم به انگلیسی عدم رعایت آداب و رسوم یعنی چه

عدم رعایت آداب و رسوم

unconventionality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها