معنی و ترجمه کلمه عدم سنخیت به انگلیسی عدم سنخیت یعنی چه

عدم سنخیت

imparity
inconformity
inconsonance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها