معنی و ترجمه کلمه عدم صلاحیت به انگلیسی عدم صلاحیت یعنی چه

عدم صلاحیت

disqualification
incapacity
incompetence
incompetency
inexpedience
inexpediency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها