معنی و ترجمه کلمه عدم علاقه به انگلیسی عدم علاقه یعنی چه

عدم علاقه

disaffection
unconcern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها