معنی و ترجمه کلمه عدم قابلیت بیع به انگلیسی عدم قابلیت بیع یعنی چه

عدم قابلیت بیع

inalienability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها