معنی و ترجمه کلمه عدم قابلیت به انگلیسی عدم قابلیت یعنی چه

عدم قابلیت

disability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها