معنی و ترجمه کلمه عدم محبوبیت به انگلیسی عدم محبوبیت یعنی چه

عدم محبوبیت

unpopularity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها