معنی و ترجمه کلمه عدم مراعات اصول اخلاقى به انگلیسی عدم مراعات اصول اخلاقى یعنی چه

عدم مراعات اصول اخلاقى

unmorality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها