معنی و ترجمه کلمه عدم مشارکت به انگلیسی عدم مشارکت یعنی چه

عدم مشارکت

disaffiliation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها