معنی و ترجمه کلمه عدم مشارکت به انگلیسی عدم مشارکت یعنی چه

عدم مشارکت

disaffiliation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها