معنی و ترجمه کلمه عدم مطابقت به انگلیسی عدم مطابقت یعنی چه

عدم مطابقت

inconformity
mismatch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها