معنی و ترجمه کلمه عدم موفقیت به انگلیسی عدم موفقیت یعنی چه

عدم موفقیت

failure
unsuccess
unsuccessful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها