معنی و ترجمه کلمه عدم همکارى عضلات محرکه به انگلیسی عدم همکارى عضلات محرکه یعنی چه

عدم همکارى عضلات محرکه

abasia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها