معنی و ترجمه کلمه عدم هم آهنگى داشتن به انگلیسی عدم هم آهنگى داشتن یعنی چه

عدم هم آهنگى داشتن

disconcert

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها