معنی و ترجمه کلمه عدم واقعیت به انگلیسی عدم واقعیت یعنی چه

عدم واقعیت

unreality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها