معنی و ترجمه کلمه عدم پذیرش به انگلیسی عدم پذیرش یعنی چه

عدم پذیرش

denial
rejection
repulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها