معنی و ترجمه کلمه عدم پرداخت خرجى یا نفقه به انگلیسی عدم پرداخت خرجى یا نفقه یعنی چه

عدم پرداخت خرجى یا نفقه

nonsupport

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها