معنی و ترجمه کلمه عدم پشتیبانى به انگلیسی عدم پشتیبانى یعنی چه

عدم پشتیبانى

nonsupport

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها