معنی و ترجمه کلمه عدم کار به انگلیسی عدم کار یعنی چه

عدم کار

dysfunction

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها