معنی و ترجمه کلمه عدم کف نفس به انگلیسی عدم کف نفس یعنی چه

عدم کف نفس

incontinence
incontinency

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها