معنی و ترجمه کلمه عدم کنجکاوى به انگلیسی عدم کنجکاوى یعنی چه

عدم کنجکاوى

incuriosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها