معنی و ترجمه کلمه عدم یا فسخ همکارى به انگلیسی عدم یا فسخ همکارى یعنی چه

عدم یا فسخ همکارى

disassociation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها