معنی و ترجمه کلمه عده تفنگدار به انگلیسی عده تفنگدار یعنی چه

عده تفنگدار

rifle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها