معنی و ترجمه کلمه عدول کردن به انگلیسی عدول کردن یعنی چه

عدول کردن

about face
backtrack
swerve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها