معنی و ترجمه کلمه عذاب دادن به انگلیسی عذاب دادن یعنی چه

عذاب دادن

agonize
grill
lacerate
lug
put
rack
rankle
torment
torture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها