معنی و ترجمه کلمه عذاب نفس به انگلیسی عذاب نفس یعنی چه

عذاب نفس

self torment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها