معنی و ترجمه کلمه عذاب به انگلیسی عذاب یعنی چه

عذاب

torment
torture
tribulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها