معنی و ترجمه کلمه عذر خواستن به انگلیسی عذر خواستن یعنی چه

عذر خواستن

alibi


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها