معنی و ترجمه کلمه عذر خواستن به انگلیسی عذر خواستن یعنی چه

عذر خواستن

alibi

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها