معنی و ترجمه کلمه عذر خواهى کردن به انگلیسی عذر خواهى کردن یعنی چه

عذر خواهى کردن

apologize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها