معنی و ترجمه کلمه عذر به انگلیسی عذر یعنی چه

عذر

alibi
excuse
peg
plea
pretext
purporst
put off
subterfuge


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها