معنی و ترجمه کلمه عربده نبرد به انگلیسی عربده نبرد یعنی چه

عربده نبرد

war cry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها