معنی و ترجمه کلمه عرب بیابانى به انگلیسی عرب بیابانى یعنی چه

عرب بیابانى

bedouin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها