معنی و ترجمه کلمه عرشه آفتاب گیر کشتى به انگلیسی عرشه آفتاب گیر کشتى یعنی چه

عرشه آفتاب گیر کشتى

sun deck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها