معنی و ترجمه کلمه عرشه اى که در زیر آن ساختمان هاى غیر قابل نفوذ آب قرار گرفته به انگلیسی عرشه اى که در زیر آن ساختمان هاى غیر قابل نفوذ آب قرار گرفته یعنی چه

عرشه اى که در زیر آن ساختمان هاى غیر قابل نفوذ آب قرار گرفته

freeboard deck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها