معنی و ترجمه کلمه عرشه کوچک فوقانى کشتى به انگلیسی عرشه کوچک فوقانى کشتى یعنی چه

عرشه کوچک فوقانى کشتى

poop deck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها