معنی و ترجمه کلمه عرش را سیر کرد به انگلیسی عرش را سیر کرد یعنی چه

عرش را سیر کرد

overjoyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها