معنی و ترجمه کلمه عرصه منازعه به انگلیسی عرصه منازعه یعنی چه

عرصه منازعه

battlefield
battleground

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها