معنی و ترجمه کلمه عرضا به انگلیسی عرضا یعنی چه

عرضا

broadwise
widthways

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها