معنی و ترجمه کلمه عرضحال دادن به انگلیسی عرضحال دادن یعنی چه

عرضحال دادن

implead
plead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها