معنی و ترجمه کلمه عرضه داشت به انگلیسی عرضه داشت یعنی چه

عرضه داشت

disposure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها