معنی و ترجمه کلمه عرضه به انگلیسی عرضه یعنی چه

عرضه

efficiency
exposition
offer
presentation
proffer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها