معنی و ترجمه کلمه عرضى ضمنى به انگلیسی عرضى ضمنى یعنی چه

عرضى ضمنى

accidental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها