معنی و ترجمه کلمه عرضى به انگلیسی عرضى یعنی چه

عرضى

lateral
phenomenal
traverse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها