معنی و ترجمه کلمه عرفاى منکر وجود خدا به انگلیسی عرفاى منکر وجود خدا یعنی چه

عرفاى منکر وجود خدا

agnostic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها