معنی و ترجمه کلمه عرق آور به انگلیسی عرق آور یعنی چه

عرق آور

diaphoretic
sudoriferous
sudorific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها