معنی و ترجمه کلمه عرق جوش به انگلیسی عرق جوش یعنی چه

عرق جوش

heat rash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها